Privacyverklaring

Bier-koerier.nl valt onder Butterfly Marketing Communications (BMS) en is gevestigd aan de Kerkstraat 310 te Amsterdam. BMS is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Butterfly Marketing Communications / Bier-koerier.nl
Kerkstraat 310
1017 HC
020 2103128


Persoonsgegevens

Bier-koerier.nl verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een bestelling op het bierkoerier platform. 

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
IP-adres
Eventueel gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact.


18+

Bier-koerier.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bier-koeier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doel verwerken persoonsgegevens
Bier-koerier.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verwerken van de bestelling.
- Het afhandelen van de betaling.
- Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen af te leveren


Geautomatiseerde besluitvormingBier-koerier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Persoonsgegevens bewarenBier-koerier.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens
Bier-koerier.nl deelt of verkoopt gegevens nooit met derden die niets met een bestelling te maken hebben. De bierkoerier die de bestelling uitvoert zal alleen de noodzakelijke gegevens ontvangen om de levering uit te kunnen voeren.


Beveiligen van persoonsgegevensBier-koerier neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bier-koerier.nl.

Beoordelingen