Geborgde Werkwijze Alcoholwet

Bier-koerier.nl volgt de Alcolwet van de Rijksoverheid. Deze wet is erop gericht problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en verantwoorde marketing en verantwoorde verstrekking van alcohol te stimuleren. Twee van de belangrijke speerpunten hierin zijn een betere leeftijdscontrole en een beperking van de maximale korting op alcoholhoudende dranken. Het is hierbij aan de verkoper om te controleren dat de koper de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Op deze pagina wordt toegelicht hoe wij hieraan gehoor geven.

Leeftijdscontrole bij bezoek van de website

Bij het bezoeken van onze website wordt een pop-up getoond waarin wij aangeven dat u ten minste 18 jaar oud moet zijn om deze website te mogen bezoeken.

Leeftijdscontrole bij bestelling

Voordat er besteld kan worden wordt duidelijk gemaakt dat de koper verplicht is om zijn legitimatie te laten zien. De koper moet hiermee akkoord gaan voordat hij naar het betaalscherm gaat.

Leeftijdscontrole bij levering

De bezorgers / bierkoeriers die de bestelling leveren zullen bij levering de leeftijd van de ontvanger moeten controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. De afspraken die wij gemaakt hebbten

Leveren bij buren of neerzettoestemming

Het is wettelijk verboden om pakketten met alcoholhoudende dranken bij de buren af te leveren of op een door u aangewezen locatie (schuur, garage, enz.) neer te zetten. Wél mag de bezorger de bestelling op uw eigen adres aan iemand anders dan u overhandigen, mits deze de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een geldig legitimatiebewijs kan tonen.

Kortingen, aanbiedingen en acties

Bierkoeriers zijn zelf verantwoordelijk voor hun assortiment en kunnen zelf deze prijzen bepalen. Nu liggen de prijzen al een stuk hoger dan de prijzen die supermarkten hanteren, maar alsnog mogen bierkoeriers geen korting geven die hoger is dan 25%.

Werkwijze met bierkoeriers

Bier-koerier.nl levert zelf geen bier of alcholhoudenden dranken, maar aangesloten bierkoeriers doen de daadwerkelijk bezorging. Bovenstaande werkwijze is bij alle aangesloten bierkoeriers bekend. Jaarlijks worden alle actieve bierkoeriers middels een mail herinnerd aan deze werkwijze.

NIX18

Wij reken op uw medewerking en danken u hartelijk voor uw begrip. Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of op- of aanmerkingen heeft, vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen per telefoon of e-mail.

Waarom geen alcohol tot je 18e? Lees er alles over op NIX18.nl

Beoordelingen