Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Bier-koerier.nl en klanten/bezoekers van www.bier-koerier.nl.

Belangrijk
Wij verkopen geen alcohol en andere producten met een leeftijdslimiet van 18+ aan personen onder de 18 jaar. Jonger dan 25? Laat je legitimatie zien! Bierkoeriers zijn verplicht bij twijfel over de leeftijd de ID's bij het leveren van alcoholische dranken te controleren.

Bij niet kunnen/willen tonen van legitimatie zal de bestelling niet worden afgeven, er wordt geen restitutie van het bestelbedrag uitgekeerd.


Definities

Aanbod: het product– en dienstenaanbod van de Bierkoerier dat door de klant via het platform bij de bierkoerier kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij de Bierkoerier van het door de Klant geselecteerde aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaats via het platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Bierkoerier met betrekking tot een bestelling en de bezorging van de bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Bier-koerier.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.

Bierkoerier: een bedrijf dat koud bier, (sterke) dranken en aanverwante artikelen verkoopt via het platform Bier-koerier.nl.

Bierkoerierinformatie: de informatie van de Bierkoerier met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (koud bier, wijn, (sterke) dranken, snacks en overige producten), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Bier-koerier.nl worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod en het doorsturen van bestellingen naar de relevante Bierkoerier.


Bier-koerier.nl: is een online platform voor bierkoeriers uit Nederland. Bier-koerier.nl zorgt samen met lokale bierkoeriers voor de levering. Bier-koerier.nl is een onderdeel van Butterlfy Marketing Communications.


Identiteit van Bier-koerier.nl

Weburl: https://bier-koerier.nl
Adres: Kerkstraat 310
Postcode: 1017 HC
Plaats: Amsterdam
KvK: 78004101
BTW-nr: NL003273227B27
E-mail: info@bier-koerier.nl
Tel: 020-2103128 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00)


Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Service. Bier-koerier.nl is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de bierkoeriers van toepassing.


De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de bierkoerier aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Bierkoerier op grond van artikel Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling hieronder.


Het aanbod

Bier-koerier.nl publiceert het Aanbod namens de bierkoeriers op het platform, overeenkomstig de door de Bierkoeriers aangeleverde Bierkoerier informatie. Bier-koerier.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Bierkoerierinformatie op het platform.


Bier-koerier.nl geeft alle Bierkoerierinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.


Bier-koerier.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het platform.


De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'bestelling bevestigen' tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via het platform.


Na ontvangst van de bestelling, zal Bier-koerier.nl de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen door middel van een sms of e-mail.


De Overeenkomst kan alleen door de Bierkoerier worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bier-koerier.nl of de Bierkoerier te melden.


In verband met informatie over de status van de bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de Bierkoerier als Bier-koerier.nl.


Indien de Klant kiest voor bezorging van de bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.


Bij aflevering van de bestelling kan de Bierkoerier vragen om identificatie als de bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijd eisen, weigert de Bierkoerier de betreffende producten aan de klant te leveren.


Bier-koerier.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.


Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling

In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. bestellingen kunnen niet door de Klant bij Bier-koerier.nl worden geannuleerd. annulering van de bestelling door de Klant bij de Bierkoerier is slechts mogelijk indien de Bierkoerier expliciet aangeeft dat annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.


De Bierkoerier heeft het recht de bestelling te annuleren indien het aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.


Indien de Klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Bier-koerier.nl besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.


Bier-koerier.nl heeft het recht om namens de Bierkoerier bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of de contactgegevens. Indien Bier-koerier.nl een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Bier-koerier.nl dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan Bier-koerier.nl hiervan aangifte doen bij de politie.


Betaling

De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Er wordt binnen 2 werkdagen contact met de klant opgenomen. De betaling wordt teruggeboekt binnen uiterlijk 5 werkdagen.


De Bierkoerier heeft Bier-koerier.nl geautoriseerd om namens de Bierkoerier de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.


Klachtenregeling

Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier dat staat bij contact ingevuld te worden. Nadat de klacht door Bier-koerier.nl is ontvangen zal Bier-koerier.nl zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken proberen de klacht te behandelen en te reageren.


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bier-koerier.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.


Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Bierkoerier, zal de Bierkoerier naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Bierkoerier en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Bier-koerier.nl verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.Minimale verkoopbedrag

Sigaretten horen niet bij het minimale verkoopbedrag. Mocht dit toch verkeerd gaan, is Bier-koerier.nl hier niet voor verantwoordelijk.

Reviews